5 Rukun Islam Lengkap Dengan Penjelasan & Dalil

5 Rukun Islam Lengkap Dengan Penjelasan & Dalil – kita wajib mengetahui berapa perkara rukun islam, bagaimana yang dikatakan dengan syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Berikut kami uarai penjelasannya. Rukun islam ada 5 (lima perkara) yaitu:

 

  1. Mengucap Dua Kalimat Syadahat

 

Syarat yang paling pertama seseorang untuk menjadi seorang muslim adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. makna Syahadat adalah mengucap dengan lidah, membenarkan dengan hati dan mengamalkan melalui perbuatannya. Bunyi 2 kalimat syahadat yaitu:

 

  1. Melakukan Sholat Fardhu 5 Waktu

 

Rukun islam yang kedua adalah sholat. Sebagai seorang muslim maka ia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan sholat fardhu 5 waktu. (subuh, zuhur, ashar, magrib dan insya). Apabila dia tidak melaksanakan sholat berarti dirinya tidak disebut sebaagi islam. Karena sholat adalah tiangnya agama, dan yang paling utama dihisab diakhirat kelak.

 

Perintah sholat disebutkan dalam Al-quran surat Surat Al ankabut ayat 45:

 

 “Dan dirikanlah sholat sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar”

  1. Berpuasa dibulan ramadhan

Rukun islam yang ketiga adalah berpuasa dibulan ramadhan. Puasa adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari.

 

Perintah puasa Allah sebutkan dalam Al-Quran surat albaqarah ayat 183:

“Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang- orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”

 

  1. Membayar Zakat fitrah

 

Rukun islam yang ke eempat adalah membayar zakat. Zakat adalah sesuatu yang harus dikeluarkan oleh seseorang kepada orang tertentu dengan qadar tertentu pula.

 

Zakat ada 2 yaitu :
pertama: zakat fitrah yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim pada saat hari raya idul fitri ( akhir dari bulan ramadhan) berupa makanan pokok yang dimakannya sehari-hari.

 

Kedua : zakat mal yautu zakat zakat hasil perniagaan, yang wajib dikeluarkan seseorang apabila sudah sampai nisab.

 

Perintah zakat dalam Al-quran surat albaqarah ayat 43 :

 

  1. Melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu

 

Rukun islam yang terakhir adalah melaksanakan ibadah haji. Ini dikhususkan bagi orang-orang yang sudah mampu dari segi hartanya.

 

Perintah melaksanakan haji dalam Al-quran Surat Ali imran ayat 97:

share

Related posts

Leave a Comment